Webmaster H. Van den Dool © Alle rechten voorbehouden.  

Welkom
Welkom.
Kerkdiensten.
Overige activiteiten.
Geloof.
Geschiedenis/ orgel.
Contact.
Links.
ANBI.
Beleidsplan.
Welkom.
Kerkdiensten.
Overige activiteiten.
Geloof.
Geschiedenis/ orgel.
Contact.
Welkom

Welkom!
Ja, we nodigen je uit rond te kijken op deze website.

We zijn een christelijke gemeenschap die vandaag leeft,

vandaag gelooft. Tegelijk staan we in een eeuwenoude traditie.

Met elkaar willen we luisteren naar de God van de bijbel,

die door Zijn Zoon zegt: ‘kom tot Mij, allen die vermoeid en

belast bent en Ik zal u rust geven!

De hervormde gemeente van het kleine dorpje Dorkwerd

maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Voor ons staat de bijbel als het betrouwbare woord van God

centraal. De bijbel zien we kernachtig weergegeven in de

gereformeerde belijdenissen.


In onze gemeente zijn de zondagse diensten belangrijk. Daar wordt de Bijbel uitgelegd, met de boodschap dat Jezus gekomen is om mensen (zondaren) te redden. Rond deze diensten is er veel gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook op de andere dagen van de week is er veel te doen, voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Je bent van harte uitgenodigd om 

via deze website meer te weten te komen.
We willen u/ jou daarnaast ook graag persoonlijk

ontmoeten, daarom: in onze zondagse diensten of

voor de andere activiteiten: van harte uitgenodigd!

Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.