Hervormd Dorkwerd

Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd.

Tot deelname aam het Heilig Avondmaal worden toegelaten:

  • Alle belijdende gemeenteleden;
  • Iedereen - ook gasten - die de Here Jezus liefhebben en Hem aannemen als zijn/haar Verlosser, en
  • Daarvan geloofsbelijdenis hebben afgelegd in zijn/haar kerkelijke gemeente.

Wie aan het avondmaal deelneemt, zegt daarmee dat hij/zij als volgeling van de Here Jezus wil leven.

 Data avondmaalsvieringen D.V. in het jaar 2022

 

20 november 2022 - 9.30 uur

Dhr. L.J. Blees

Voorbereiding H.A.

27 november 2022 - 9.30 uur

Dhr. L.J. Blees

Viering H.A.

27 november 2022 - 19.00 uur

Viering H.A.

Dankzegging