Hervormd Dorkwerd

Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd.

Tot deelname aam het Heilig Avondmaal worden toegelaten:

  • Alle belijdende gemeenteleden;
  • Iedereen - ook gasten - die de Here Jezus liefhebben en Hem aannemen als zijn/haar Verlosser.
  • Daarvan geloofsbelijdenis hebben afgelegd in zijn/haar kerkelijke gemeente.

Wie aan het avondmaal deelneemt, zegt daarmee dat hij/zij als volgeling van de Here Jezus wil leven.

 Data avondmaalsvieringen D.V. in het jaar 2023

 12 november 2023     -   19.00 uur         Voorbereiding Heilig Avondmaal

19 november 2023    -      9.30 uur         Viering Heilig Avondmaal

19 november 2023   -    19.00 uur          Viering Heilig Avondmaal + Dankzegging