Hervormd Dorkwerd

Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd.

Tot deelname aam het Heilig Avondmaal worden toegelaten:

  • Alle belijdende gemeenteleden;
  • Iedereen - ook gasten - die de Here Jezus liefhebben en Hem aannemen als zijn/haar Verlosser.
  • Daarvan geloofsbelijdenis hebben afgelegd in zijn/haar kerkelijke gemeente.

Wie aan het avondmaal deelneemt, zegt daarmee dat hij/zij als volgeling van de Here Jezus wil leven.

 Data avondmaalsvieringen D.V. in het jaar 2024

VHA =   Voorbereiding Heilig Avondmaal

HA    =   Heilig Avondmaal

DHA =   Dankzegging Heilig Avondmaal

 

28 januari             9.30 uur             VHA

  4 februari            9.30 uur             HA

  4 februari          19.00 uur             HA + DHA

 

24 maart                 9.30 uur            VHA

29 maart              19.00 uur             HA + DHA  (Goede Vrijdag)

 

16 juni                    9.30 uur             VHA

23 juni                    9.30 uur             HA

23 juni                  19.00 uur             HA + DHA

 

1 september       9.30 uur             VHA

8 september       9.30 uur             HA

8 september     19.00 uur             HA + DHA

 

10 november      9.30 uur             VHA

17 november      9.30 uur             HA

17 november    19.00 uur             HA + DHA