Hervormd Dorkwerd

Voedselbank stad Groningen

Inzameling van houdbare producten voor de voedselbank zullen op de volgende zondagen ingezameld worden.

Inzameling vindt altijd plaats op de eerste zondag van de maand.

U kunt deze producten op  de zondag menemen. In de Hoeksteen staan kratten waarin u de meegebrachte producten kunt deponeren.

Data:   2023

1 oktober

5 november

3 december

 

Data   2024

 7 januari

4 februari

3 maart

7 april

6 mei

3 juni

7 juli

4 augustus

1 september

6 oktober

3 november

1 decenber