Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad en organisatie

Kerkelijk werker

Dhr. L.J. Blees (preses kerkenraad)

2e Preses kerkenraad

Dhr. G. Snoeijer

Moderamen 

Dhr. L.J. Blees

Mevr. M. S. Van Faassen

Dhr. E. Veenhuizen

Ouderlingen

Dhr. J.J. Harkema

Dhr. G. Snoeijer

Dhr. K. van Til

Dhr. P. Zetstra

Ouderlingen – kerkrentmeesters

Dhr. E. Veenhuizen (voorz)

Dhr. R.J. de Boer    (secr)

Diakenen

Mevr.J.R. Faber

Mevr. M. S. van Faassen     

Dhr. H. Reijnders

Dhr. J. Kasper

Scriba

Mevr. M.S. van Faassen

2e scriba Mw. J.R. Faber

Collectemunten

Dhr. H. Reijnders

Kerkrentmeesters

Dhr. A. Kooman

Dhr. S. van der Vis

Koster

Dhr. D.P. van Dis

Preekvoorziening

Mevr. N. van der Bergh - Bos

Vertrouwenspersoon

Mevr. I. Boersma -

Digitaal ledenbestand

Mw. G. ten Have