Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad en organisatie

Kerkelijk werker

Dhr. L.J. Blees (preses kerkenraad)

Moderamen 

Mevr. M. S. Van Faassen

Dhr. A.G. B. Koster (2e preses kerkenraad)

Dhr. K. van der Vis

Ouderlingen

Dhr. J.J. Harkema

Dhr. A.G. Koster 

Dhr. K. van Til

Dhr. P. Zetstra

Ouderlingen – kerkrentmeesters

Dhr. R.J. de Boer

Dhr. K. van der Vis

Diakenen

Mevr.J.R. Faber

Mevr. M. S. van Faassen     

Dhr. H. Reijnders

Mevr. G. Schuitema

Scriba

Mevr. M.S. van Faassen

Kerkrentmeesters

Dhr. A. Kooman

Dhr. S. van der Vis

Koster

Dhr. D.P. van Dis

Preekvoorziening

Mevr. N. van der Bergh - Bos

Vertrouwenspersoon

Mevr. I. Boersma -