Hervormd Dorkwerd

Gemeentebrief

De Gemeentebrief is het kerkblad van de gemeente. Deze komt meerdere malen per jaar uit.

Uitdeling van de Gemeentebrief vindt plaats na de kerkdiensten op de dag van uitgifte, en ook op zondagen daarna is deze nog verkrijgbaar.

Mocht u een digitale (PDF) Gemeentebrief (in kleur) willen ontvangen, dan kunt u dat aanvragen:  kerkblad.dorkwerd@gmail.com

Kopij dient verzonden te worden naar de redactie van de Gemeentebrief:   redactie@hervormddorkwerd.nl

Kopij met tekst bij voorkeur aanleveren in WORD. (foto's zo mogelijk apart meezenden)

Exelbestanden kunnen ook worden verwerkt.

De volgende Gemeentebrieven komen dit jaar 2023 uit

Nr.       Inleveren kopij  (voor 12.00 uur)      Uitgifte Gemeentebrief

5  zaterdag    8 juli 2023             zondag     16 juli 2023

6  zaterdag    2 september 2023               zondag    10 september 2023

7  zaterdag  14 oktober 2023                    zondag    22 oktober 2023

8  zaterdag  25 november 2023                zondag     3 december 2023