Hervormd Dorkwerd

Gemeentebrief

De Gemeentebrief is het kerkblad van de gemeente. Deze komt meerdere malen per jaar uit.

Uitdeling van de Gemeentebrief vindt plaats na de kerkdiensten op de dag van uitgifte, en ook op zondagen daarna is deze nog verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.

Mocht u een digitale (PDF) Gemeentebrief (in kleur) willen ontvangen, dan kunt u dat aanvragen:  kerkblad.dorkwerd@gmail.com

Kopij dient verzonden te worden naar de redactie van de Gemeentebrief:   redactie@hervormddorkwerd.nl

Kopij met tekst bij voorkeur aanleveren in WORD. (foto's zo mogelijk apart meezenden)

Exelbestanden kunnen ook worden verwerkt.

De volgende Gemeentebrieven komen dit jaar 2023 uit

Nr.       Inleveren kopij  (voor 12.00 uur)      Uitgifte Gemeentebrief

7         zaterdag 14 oktober                   zondag    22 oktober    

8         zaterdag  25 november             zondag       3 december

 

2024

Nr.       Inleveren kopij  (voor 12.00 uur)      Uitgifte Gemeentebrief

1          zaterdag  13 januari                             zondag  21 januari    

2          zaterdag    2 maart                               zondag  10 maart       (kan vanaf nu worden ingezonden)

3          zaterdag  20 april                                  zondag  28 april

4          zaterdag  15 juni                                    zondag 23 juni

5          zaterdag  24 augustus                          zondag   1 september

6          zaterdag  12  oktober                            zondag 20 oktober

7          zaterdag  30 november                         zondag   8 december