Hervormd Dorkwerd

Gemeentebrief

De Gemeentebrief is het kerkblad van de gemeente. Deze komt meerdere malen per jaar uit.

Uitdeling van de Gemeentebrief vindt plaats na de kerkdiensten op de dag van uitgifte, en ook op zondagen daarna is deze nog verkrijgbaar.

Mocht u een digitale (PDF) Gemeentebrief (in kleur) willen ontvangen, dan kunt u dat aanvragen:  kerkblad.dorkwerd@gmail.com

Kopij dient verzonden te worden naar de redactie van de Gemeentebrief:   redactie@hervormddorkwerd.nl

Kopij met tekst bij voorkeur aanleveren in WORD. (foto's graag apart meezenden)

Exelbestanden kunnen ook worden verwerkt.

2022

De volgende Gemeentebrieven komen uit

Nr.       Inleveren kopij  (voor 12.00 uur)      Uitgifte Gemeentebrief

  1      zaterdag    8 januari 2022                     zondag 16 januari 2022

  2      zaterdag   26 februari 2022                  zondag    6 maart 2022

  3      zaterdag  16 april 2022                         zondag  24 april 2022

  4      zaterdag 28 mei 2022                           zondag 5 juni 2022

   5     zaterdag 9 juli 2022                               zondag 17 juli 2022

   6     zaterdag 3 september 2022                 zondag 11 september 2022

   7     zaterdag 15 oktober 2022                    zondag 23 oktober 2022

   8     zaterdag 26 november 2022                zondag 4 december 2022