Hervormd Dorkwerd

Gemeentebrief

De Gemeentebrief is het kerkblad van de gemeente. Deze komt meerdere malen per jaar uit.

Uitdeling van de Gemeentebrief vindt plaats na de kerkdiensten op de dag van uitgifte, en ook op zondagen daarna is deze nog verkrijgbaar.

Mocht u een digitale (PDF) Gemeentebrief (in kleur) willen ontvangen, dan kunt u dat aanvragen:  kerkblad.dorkwerd@gmail.com

Kopij dient verzonden te worden naar de redactie van de Gemeentebrief:   redactie@hervormddorkwerd.nl

Kopij met tekst bij voorkeur aanleveren in WORD. (foto's zo mogelijk apart meezenden)

Exelbestanden kunnen ook worden verwerkt.

2022

De volgende Gemeentebrieven komen uit

Nr.       Inleveren kopij  (voor 12.00 uur)      Uitgifte Gemeentebrief

  4      zaterdag   28 mei 2022                         zondag       5 juni 2022     (kopie kan nu al worden ingeleverd)

   5     zaterdag     9 juli 2022                           zondag     17 juli 2022

   6     zaterdag    3 september 2022               zondag     11 september 2022

   7     zaterdag  15 oktober 2022                    zondag     23 oktober 2022

   8     zaterdag  26 november 2022                zondag      4 december 2022