Hervormd Dorkwerd

1.  Collecten

Met ingang van zondag 4 juli 2021 worden er in de kerk (tent) weer collecten gehouden.

De zondagse collectebijdragen kunnen - liefst periodiek - worden overgemaakt op de bankrekeningen van de kerkvoogdij en de diaconie.

  1.  De eerste collecte is altijd bestemd voor de diaconie;
  2.  De tweede collecte is voor de kerkvoogdij;
  3.  De schaalcollecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij, tenzij anders aangegeven.

IBAN-nummer:                NL95 RABO 0375 8291 13  t.n.v. kerkvoogdij Dorkwerd

IBAN-nummer:                NL66 RABO 0146 6346 40  t.n.v. diaconie Dorkwerd

 

2.  QR-code Hervormde gemeente Dorkwerd:

  

 

Voor de schaalcollecte staan er twee melkbussen bij de uitgangen van de 'tent der samenkomst' en één bij de uitgang van het kerkgebouw.

Tijdens de diensten wordt meegedeeld waarvoor de schaalcollecten bestemd zijn.

 

3.  Collectemunten

Deze zijn verkrijgbaar in de waarden   0,50   1,-   2,50   5,-  euro

Het totaal bedrag aan waarde maakt u over naar het IBAN-nummer:  NL95 RABO 0375 8291 13 t.n.v. Kerkvoogdij Dorkwerd

U geeft bij de betaling aan 'collectemunten' en de hoeveelheid van welke waarde u wilt ontvangen.

Op de eerstkomende zondag zullen de munten aan u worden overhandigd.

U tekent voor de ontvangst om misverstanden te vookomen.