Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de kerkelijk werker, 4 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4  diakenen.

Er zijn dit jaar 9 reguliere vergaderingen gepland. Deze vinden plaats in de Hoeksteen en beginnen om 19.45 uur.

Stukken voor de kerkenraad kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingezonden naar de scriba.

                                                            scriba@hervormddorkwerd.nl

Bezinning

De kerkenraad begint elke vergadering met een bezinning.                                                                                                                 

Deze wordt gehouden n.a.v. het boekje 'Op zoek naar vreugde in het ambt'.

Een publicatie die in de Artios-reeks is verschenen omder redactie van drs. P.J. Vergunst.

De kerkenraad komt dit jaar D.V. op de volgende data bijeen:

dinsdag   31 januari 2023                Bezinning  Hoofdstuk 6

dinsdag 14 maart 2023                    Bezinning   Hoofdstuk 7

dinsdag 25 april 2023                      Bezinning   Hoofdstuk 8

dinsdag 6 juni 2023                          Bezinning   Hoofdstuk 9

dinsdag 18 juli 2023                        Bezinning    Hoofdstuk 10