Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 1 kerkelijk werker, 4 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4  diakenen.

Er zijn dit jaar 9 reguliere vergaderingen gepland. Deze vinden plaats in de Hoeksteen en beginnen om 19.30 uur.

Stukken voor de kerkenraad kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingezonden naar de scriba.

                                                            scriba@hervormddorkwerd.nl

Bezinning

De kerkenraad begint elke vergadering met een bezinning.                                                                                                                 

Deze wordt gehouden n.a.v. het boekje 'Op zoek naar vreugde in het ambt'.

Een publicatie die in de Artios-reeks is verschenen onder de redactie van drs. P.J. Vergunst.

De kerkenraad komt dit jaar D.V. op de volgende data bijeen:

dinsdag   18 juli 2023                       Bezinning    Hoofdstuk 8