Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de kerkelijk werker, de ouderlingen en de diakenen.

De kerkenraad komt samen in de Hoeksteen. De vergaderingen beginnen om 19.45 uur.

Stukken voor de kerkenraad kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingezonden naar de scriba.

De kerkenraad komt op de volgende data bijeen:

 

dinsdag 11 januari 2022

dinsdag 22 februari 2022

dinsdag   5 april 2022