Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 1 kerkelijk werker, 4 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4  diakenen.

Er zijn dit seizoen (2022-2023)  8 reguliere vergaderingen gepland. Deze vinden op de dinsdagavonden plaats in de Hoeksteen en beginnen om 19.30 uur.

Stukken voor de kerkenraad kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingezonden naar de scriba.

                                                            scriba@hervormddorkwerd.nl

Bezinning

De kerkenraad begint elke vergadering met een bezinning.                                                                                                                 

Deze wordt gehouden n.a.v. het boekje 'Op zoek naar vreugde in het ambt'.

Een publicatie die in de Artios-reeks is verschenen onder de redactie van drs. P.J. Vergunst.

De kerkenraad komt dit jaar D.V. op de volgende data bijeen:

dinsdag     5 september 2023  bezinning    Hoofdstuk  9

dinsdag   17 oktober 2023       bezinning    Hoofdstuk 10

dinsdag   28 november 2023   bezinning    Hoofdstuk 11

2024

dinsdag     9 januari 20243       bezinning    Hoofdstuk 12

dinsdag   27 februari 2024       bezinning    Hoofdstuk 13

dinsdag   16 april 2024             bezinning    Hoofdstuk 14 

dinsdag    4 juni 2024               bezinning    Hoofdstuk 15

dinsdag   16 juli 2024               bezinning    Hoofdstuk 16