Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 1 kerkelijk werker, 4 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4  diakenen.

Er zijn dit seizoen (2022-2023)  8 reguliere vergaderingen gepland. Deze vinden op de dinsdagavonden plaats in de Hoeksteen en beginnen om 19.30 uur.

Stukken voor de kerkenraad kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingezonden naar de scriba.

                                                            scriba@hervormddorkwerd.nl

Bezinning

De kerkenraad begint elke vergadering met een bezinning.                                                                                                                 

Deze wordt gehouden n.a.v. het boekje 'Op zoek naar vreugde in het ambt'.

Een publicatie die in de Artios-reeks is verschenen onder de redactie van drs. P.J. Vergunst.

De kerkenraad komt dit jaar D.V. op de volgende data bijeen:

dinsdag     5 september 2023  bezinning    Hoofdstuk  9

dinsdag   17 oktober 2023       bezinning    Hoofdstuk 10

donderdag 9 november   extra vergadering verkiezingen

dinsdag   28 november    bezinning    Hoofdstuk 11

 

2024

dinsdag     9 januari         bezinning     Hoofdstuk 12

dinsdag   27 februari       bezinning     Doop

dinsdag   16 april             bezinning    Hoofdstuk 13

dinsdag    4 juni              bezinning    Hoofdstuk 13 / vragen 3 en 4

dinsdag   16 juli              bezinning    Hoofdstuk 14

dinsdag 10 septenber    bezinning    Hoofdstuk 15

dinsdag 22 oktober        bezinning    Hoofdstuk 16

dinsdag 3 december      bezinning    Hoofdstuk 17  (laatste hoofdstuk)