Hervormd Dorkwerd

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de kerkelijk werker, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 4  diakenen.

Er zijn dit jaar 9 reguliere vergaderingen gepland. Deze vinden plaats in de Hoeksteen en beginnen om 19.45 uur.

Stukken voor de kerkenraad kunnen tot uiterlijk één week voor de vergaderdatum worden ingezonden naar de scriba.

                                                            scriba@hervormddorkwerd.nl

Bezinning

De kerkenraad begint elke vergadering met een bezinning.                                                                                                                 

Deze wordt gehouden n.a.v. het boekje 'Op zoek naar vreugde in het ambt'.

Een publicatie die in de Artios-reeks is verschenen omder redactie van drs. P.J. Vergunst.

De kerkenraad komt D.V. op de volgende data bijeen:

  

dinsdag   24 mei 2022                             Bezinning: Hoofdstuk 3                 Bidden om de gaven    (vraag  3)

dinsdag   28 juni 2022                            Bezinning: Hoofdstuk 4                 Godvrezend dienen

dinsdag   9 augustus 2022                     Bezinning: Hoofdstuk 5                 Het ambt vraagt om voeding

dinsdag  20 september 2022                  Bezinning: Hoofdstuk 6                 Leidinggeven als dienaar van Christus

dinsdag    1 novemberr 2022                  Bezinning: Hoofdstuk 7                 De kerkenraad als broederkring

dinsdag   13 december 2022                   Bezinning: Hoofdstuk 8                 Geroepen heiligen roepen tot heiliging