Hervormd Dorkwerd

Bijbelkringen

Er zijn twee Bijbelstudiekringen op de aangegeven data.

Bijbelkring 1 en 2  op de dinsdag, één op de morgen om 10.00 uur (1) en één op de avond om 19.30 uur (2)

Bijbelgroep 3 op de woensdagavond om 19.30 uur.

Deze worden gehouden in de Hoeksteen. Iedereen is van harte welkom. Opgave vooraf is niet nodig.

De Bijbelstudie vindt plaats aan de hand ven het boek:  'Psalmen - acht Bijbelstudies'  van dr. P.F. Bouter.

Er zijn in de loop der eeuwen heel veel christelijke liederen ontstaan, en er verschijnen nog steeds nieuwe. Onder al die liederen nemen de psalmen een unieke plaats in, alleen al door het feit dat de psalmen de enige liedbundel van de Bijbel vormen. Ook het Nieuwe Testament bevat geen eigen liedbundel, maar geeft aan de psalmen een centrale plaats. De psalmen zijn gebeden. Ze helpen een christen om te groeien in het bidden. Het gaat dan om bidden in hoogte, breedte en diepte: danken, klagen, vertrouwen, schuld, belijden, jubelen. Ook geven de psalmen profetieën over de komende Messias en beschrijven ze de schoonheid van de schepping. De psalmen zijn een heilig geschenk voor alle seizoenen van het leven, voor alle situaties van het bestaan. In dit boekje zijn Bijbelstudies over acht psalmen bijeengebracht, die bij elkaar de verschillende typen van gebed naar voren brengen.

Dr. P.F. Bouter overleed op 15 januari 2018 in de leeftijd van 56 jaar.  Hij was toen hervormd predikant (PKN) in Bergambacht. 

Data   2023

(1) en (2) dinsdag                           (3) woensdag

  3 oktober                                             4 oktober       Hoofdstuk 1 - Psalm 1

  7 november                                         8 november    Hoofdstuk 2 - Psalm 51

12 december                                       13 december   Hoofdstuk 3 - Psalm 87

 

Data   2024

16 janauri                                             17 januari        Hoofdstuk 4 - Psalm 103

13 februari  (2)!!                                   14 februari     Hoofdstuk 5 - Psalm 106  (1 en 3!!)

19 maart                                               20 maart       Hoofdstuk 6 - Psalm 110

23 april                                                 24 april        Hoofdstuk 7 - Psalm 139