Hervormd Dorkwerd

Solidariteitskas 2023

De solidariteitskas is eigenlijk een grote geldkist, waaruit steun kan worden gegeven aan gemeenten die financieel krap zitten en een duw in de rug nodig hebben om zelfstandig weer verder te kunnen. De solidaritieiskas beperkt de activiteiten tot de kerntaken van de kerkelijke gemeenten. Om een voorbeeld te noemen: zo kan er in het werkgebied van een gemeente een uitdaging liggen op het gebied van evangelisatie, pastoraat of hulpverlening. Gaat deze uitdaging de financiële draagkracht van de gemeente te boven, dan kan deze een steunaanvraag indienen bij de solidariteitskas. Daarnaast besteed de kas hulp aan bovenlokaal niveau. Zo wordt veel geld besteed aan het doven- en studentenpastoraat.

Het principe van de solidariteitskas is: 'Gemeenten helpen gemeenten'.  Elk jaar dragen alle gemeenten binnen de PKN voor elk belijdend lid € 5,- af aan de solidariteitskas. Zo kan deze instelling hulpverlener blijven.

Dit jaar vragen de rentmeesters van Dorkwerd om uw medewerking in dezen, in de vorm van een bijdrage van € 10,- per belijdend lid.

Hiervan wordt de verplichte € 5,- afgedragen aan de solidariteitskas van de PKN  en € 5,- zal besteed worden aan het jeugdwerk van Dorkwerd.

In de maand juni worden de verzoeken hiertoe verzonden. Wij zijn u bijzonder dankbaar als we deze financiële steun van u mogen ontvangen.

Rekeningnummer:  NL95 RABO 0378 8291 13       (Hervormde Gemeente Dorkwerd o.v.v. solidariteitskas / jeugdwerk Dorkwerd)

 

Wilt u meer weten over de solidariteitskas?  Kijk dan op de website   www.pkn.nl/solidariteitskas