Hervormd Dorkwerd

 Winterwerk 2022 - 2023

De start van het winterwerk vond plaats in de morgendienst van zondag 11 september 2022

Voor alle data geldt Jacobus 4:13 t/m 15:

'En nu dan, u die zegt:

Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven?        Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: als de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen'.

U bent van harte welkom op de kringbijeenkomsten:

De agenda's van het winterwerk kunt u onder de bovenstaande tab 'Activiteiten' vinden.

Gebedskring

Seniorenmorgen

Bijbelkring

Cursus

 

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten op de wierde: op 9.30 uur en om 19.00 uur.

Ook daar bent u van harte welkom