Hervormd Dorkwerd

Verhuur gebouwen

Het kerkgebouw en het verenigingsgebouw zijn beschikbaar voor verhuur. 

Voor meer informatie neem contact op met de kerkrentmeester:

 Dhr. S. van der Vis

Zijlvesterweg 10a   9746 TN  Dorkwerd

Telefoon:  06-123 202 56
Email: rentmeesters@hervormddorkwerd.nl 
IBAN-nummer:                NL95 RABO 0375 8291 13  t.n.v. kerkvoogdij Dorkwerd