Hervormd Dorkwerd

Gemeenteavond

Voor dit jaar 2021was er een gemeenteavond gepland op dinsdag 23 november 2021.

Deze zou worden gehouden in de tent, maar bij nader inzien was dat moeilijk organisatorisch te realiseren en is daarom is

besloten om deze gemeenteavond alsnog in de Hoeksteen te houden.

De kerkenraad heeft echter in de vergadering van 16 november 2021 moeten besluiten, dat, in verband met de vele huidige besmettingen

van het coronavirus, deze avond niet doorgaat. De  Hoeksteen laat - op dit moment - geen ruimte voor grote vergaderingen toe.

Er is dus geen gemeenteavond in 2021

Degene die de financiën over het jaar 2021  of de begroting voor het jaar 2022  wil inzien,

kan daarvoor een afspraak maken met de heren K.vd Vis (Kerkvoogdij) of H. Reijnders (Diaconie).

Overigens staan deze financiële cijfers ook onder 'ANBI' van de website.