Hervormd Dorkwerd

Gemeenteavond

De jaarlijkse gemeentevergadering was gepland op vrijdagavond 25 november 2022.

Aangezien de Hoeksteen dan voor een andere activiteit bezet is, wordt deze datum verschoven naar:

Vrijdag 9 december 2022

Aanvang 19.30 uur.

Ook de jeudige gemeenteleden zijn die avond van harte welkom.

Voor wat betreft de invulling van die avond, wordt u nog nader geïnformeerd.