Hervormd Dorkwerd

Mensen zoeken verbinding en contact. De kerk is voor veel mensen daarbij niet weg te denken. Dáár komen we samen om ons geloof in God te belijden, maar ook onze levenservaringen te delen met elkaar. Dat geeft een bijzondere band en Kerkbalans vraagt u allen om te investeren in een levende gemeente tijdens en trouwens ook na deze Covid 19 tijd!

Kerkbalansactie 2024 is afgerond

Heb u geen envelop gekregen, maar wil wel graag een formulier Kerkbalans ontvangen?

Dan kunt u dat melden op het E-mailadres:       rentmeesters@hervormddorkwerd.nl