Hervormd Dorkwerd

Mensen zoeken verbinding en contact. De kerk is voor veel mensen daarbij niet weg te denken. Dáár komen we samen om ons geloof in God te belijden, maar ook onze levenservaringen te delen met elkaar. Dat geeft een bijzondere band en Kerkbalans vraagt u allen om te investeren in een levende gemeente tijdens en trouwens ook na deze Covid 19 tijd!

Werkt u mee, zodat ook de kerk van Dorkwerd kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Deze maand januari 2023 ontvangt u - als kerkleden -  een formulier  waarop u uw bijdrage voor het jaar 2023 kunt aangeven

Gooi dit formulier niet weg, maar vul het in en stuur deze terug.

U kunt de retourenvelop inleveren bij één van de kerkenraadsleden of eventueel (laten) deponeren in de brievenbus aan de Hoogeweg 2

Ook mag u deze envelop tijdens een dienst in de collectezak doen.

Mocht u daartoe niet in staat zijn, dan kunt u dat aangeven. Wij willen dit formulier dan graag bij u (laten) ophalen.

 

Heb u geen envelop gekregen, maar wil wel graag een formulier Kerkbalans ontvangen?

Dan kunt u dat melden op het E-mailadres:       rentmeesters@hervormddorkwerd.nl