Hervormd Dorkwerd

Kerk-zijn in COVID19 tijd

Het zijn moeilijke  tijden voor het gemeenteleven in zijn totaliteit, maar ook om als kerkenraad leiding te geven en  de juiste beslissingen te nemen. Constant moet er een afweging gemaakt worden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden en anderzijds het belang van de dienst aan onze God en Vader.

We houden de morgendiensten als openluchtdienst in een grote tent op de wierde, naast ons kerkgebouw.

Twee heteluchtkanonnen verwarmen vooraf de tent. Tijdens de Woordverkondiging staan deze uit. Daarom is warme kleding wel gewenst. Zeker nu de winterperiode nadert, kan het erg fris zijn. De tent is voor een deel open!  Neem gerust een deken mee, en het eventuele hoofddeksel mag u ophouden als u dat wilt.  Niets hoeft de kerkdienst in de tent in de weg te staan. U bent van harte welkom!!

De avonddiensten worden in het kerkgebouw gehouden.

We vinden het belangrijk dat de gemeente -  en gasten - de gelegenheid krijgen om zondag bijeen te komen. Dat vraagt van de gemeenteleden creativiteit en een flexiblele inslag vanwege wind, kou of warmte, maar het is zeer de moeite waard, zo is reeds gebleken. In het Christelijke geloof speelt de kerkdienst een belangrijke rol. 'Het geloof is uit het gehoor door het gepredikte Woord van God'. Daarnaast zingen we en bidden we samen, met en voor elkaar, voor de samenleving en voor de overheid.

U en jij bent zonder aanmelding welkom. De ontmoeting met God komt tot uitdrukking in onze gebeden en in de lofzang, want buiten zingen - op anderhalve meter - is zeer veilig. Er zijn binnen de gemeente - tot nu toe - geen besmettingen geweest. De uitleg van de Bijbel is van levensbelang. Er worden altijd een of meerdere Bijbelgedeelten gelezen. Wij geloven dat de Bijbel - hoe oud deze ook is - nog tot vandaag toe, ons kan aanspreken en van betekenis kan worden in ons leven. Juist in deze Covid 19 tijd - waar soms letterlijk sprake is van dood of leven - is de boodschap van genade, en van redding en verlossing, uitermate belangrijk.

Persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie van  vrijdag 26 november 2021  waar - voor de komende drie weken - aanvullende strengere maatregelen zijn bekend gemaakt, heeft de kerkenraad, in de extra vergadering van 29 november 2021, besloten om - voorlopig -  de avonddiensten naar de middag te verplaatsen. Deze middagdiensten zullen in het kerkgebouw worden gehouden (tenzij anders aangegeven) en beginnen om 16.00 uur.

Wij vragen nadrukkelijk - juist binnen de kerkgemeenschap - van iedereen zich daarbij aan de onderstaande richtlijnen te houden !!

14 RIVM richtlijnen    

 1. Gebruik de aanwezige handalcohol bij binnenkomst van de tent of de kerk
 2. We houden ons binnen en buiten aan de 1.5 meter samenleving, let op de markeringen op de vloeren;
 3. We komen niet naar de dienst wanneer we verkouden zijn of hoesterig;
 4. Het niezen en hoesten doen we aan de binnenkant van de elleboog;
 5. We komen niet eerder dan een kwartier voordat de dienst begint, we nemen direct plaats en lopen niet heen en weer;
 6. We volgen eventuele aanwijzingen op van de coördinatoren;
 7. Tijdens de dienst in de kerk, zal er worden geventileerd, het kan dus fris zijn;
 8. In de tent en in de kerk kan volop worden gezongen bij ons eigen kerkorgel;
 9. Vaste plekken zijn niet toegestaan, plaatsen worden aangewezen;
 10. Gezinnen en echtparen kunnen gewoon naast elkaar zitten
 11. We nemen zoveel mogelijk ons eigen liedboek en Bijbel mee;
 12. We hangen geen jassen aan de kapstok, maar houden de jassen aan.
 13. Volg na afloop van de dienst de aanwijzingen van de koster of de coordinator op. Blijf wachten in de bank tot er een seintje gegeven wordt dat je de kerk/tent mag verlaten.
 14. Zorg dat er geen aanstoot wordt gegeven aan de buitenwereld.

Er zijn twee kerkdiensten op een zondag en wel om  9.30 uur in de tent  en  (voorlopig)  om 16.00 uur in het kerkgebouw.

 

Meeluisteren/ meekijken

Alle kerkdiensten worden digitaal uitgezonden. Op deze manier kunt u de diensten meebeleven.

Via de link onder 'Actueel / Kerkomroep' wordt u rechtstreeks met onze gemeente verbonden.

U hoeft daarbij niet in te loggen op de site !!!

Scroll naar beneden en u vindt de dienst die u wilt beluisteren.