Hervormd Dorkwerd

Kerk-zijn in Covidtijd

Het zijn moeilijke  tijden voor het gemeenteleven in zijn totaliteit, maar ook om als kerkenraad leiding te geven en  de juiste beslissingen te nemen. Constant moet er een afweging gemaakt worden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden en anderzijds het belang van de dienst aan onze God en Vader.

Sinds 21 juni 2020 houden we daarom openluchtdiensten in een grote tent op de wierde, naast ons kerkgebouw. We vinden het belangrijk dat de gemeente -  en gasten - de gelegenheid krijgen om zondag bijeen te komen. Dat vraagt van de gemeenteleden creativiteit en een flexiblele inslag vanwege wind, kou of warmte, maar het is zeer de moeite waard, zo is reeds gebleken. In het Christelijke geloof speelt de kerkdienst een belangrijke rol. 'Het geloof is uit het gehoor door het gepredikte Woord van God'. Daarnaast zingen we en bidden we samen, met en voor elkaar, voor de samenleving en voor de overheid.

RIVM-regels

Omdat de versoepelingen van 26 juni 2021 weer deels zijn teruggedraaid (persconferentie van 9 juli  2021), blijven de basisregels van het RIVM nog steeds gelden voor de bezoekers binnen en buiten de tent (of de kerk).

10 Richtlijnen    

 1. We houden ons aan de 1.5 meter samenleving;
 2. We komen niet naar de dienst wanneer we verkouden zijn of hoesterig;
 3. We komen niet eerder dan een kwartier voordat de dienst begint, we nemen direct plaats en lopen niet heen en weer;
 4. We gebruiken zonodig handalcohol bij binnenkomst;
 5. We volgen eventuele aanwijzingen op van de coördinatoren;
 6. Tijdens de dienst in de kerk, zal er worden geventileerd;
 7. In de tent kan volop worden gezongen bij ons eigen orgel uit de kerk;
 8. We nemen zoveel mogelijk ons eigen liedboek en Bijbel mee;
 9. We houden ook bij het verlaten van de tent (of kerk) 1.5 meter afstand;
 10. We zorgen dat we geen aanstoot geven aan de buitenwereld.

Er zijn twee kerkdiensten op een zondag en wel om  9.30 uur en 19.00 uur.

U en jij bent zonder aanmelding welkom. De ontmoeting met God komt tot uitdrukking in onze gebeden en in de lofzang, want buiten zingen - op anderhalve meter - is zeer veilig. Er zijn binnen de gemeente - tot nu toe - geen besmettingen geweest. De uitleg van de Bijbel is van levensbelang. Er worden altijd één of meerdere gedeelten gelezen. Wij geloven dat de Bijbel - hoe oud deze ook is - nog tot vandaag toe, ons kan aanspreken en van betekenis kan worden in ons leven. Juist in deze Covid 19 tijd - waar soms letterlijk sprake is van dood of leven -  is de boodschap van genade en van redding en verlossing uitermate belangrijk.

 

Heilig Avondmaal

Vijf keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. Tot deelname aan het avondmaal worden:

 • belijdende leden toegelaten
 • iedereen - ook gasten -  die Jezus liefhebben en Hem  aannemen als zijn/haar Verlosser
 • en daarvan geloofsbelijdenis hebben afgelegd in een kerkelijke gemeente.

Wie aan het avondmaal mee doet, zegt daarmee dat hij/zij als volgeling van Jezus wil leven.

 

Meeluisteren/ meekijken

Alle kerkdiensten worden digitaal uitgezonden. Op deze manier kunt u de diensten meebeleven.

Via de link onder 'Actueel / Kerkomroep' wordt u rechtstreeks met onze gemeente verbonden.

U hoeft daarbij niet in te loggen op de site !!!

Scroll naar beneden en u vindt de dienst die u wilt beluisteren.