Hervormd Dorkwerd

Gebedskring

De Engelse Anglicaanse predikant J.C. Ryle (1816-1900) noemt het gebed het belangrijkste onderwerp in het geestelijke leven.

Het samen bidden is niet beperkt tot de zondagse kerkdiensten en kring- of verenigingsavonden.

Het kan ook in gebedssamenkomsten, die met een regelmaat plaatsvinden.

                                                                                                                                                             Dr. R.W. de Koeijer over 'gebedsleven' in  De Waarheidsvriend (november 2021 nr.44/pag.10

Plaats:  We zitten in een kring op het podium in de kerk van Dorkwerd

We zingen een lied en lezen een Psalm.

Bidden is ademen. Inademen en uitademen. Daarom willen we graag blijven bidden voor de weereld om ons heen,

voor de gemeente(n), voor ieder mens die de Heere  op onze weg brengt

Data d.v. in 2022   (aanvang 19.30 uur)

Dinsdag      14 juni 2022

Dinsdag      12 juli 2022

Dinsdag      13 september 2022