Hervormd Dorkwerd

Gebedskring

Plaats:  We zitten op de dinsdsagavond in een kring op het podium in de kerk van Dorkwerd (aanvang 19.30 uur)

We zingen een lied en lezen een Psalm.

Bidden is ademen. Inademen en uitademen. Daarom willen we graag blijven bidden voor de weereld om ons heen,

voor de gemeente(n), voor ieder mens die de Heere  op onze weg brengt.

Bidt u mee ??

Data:   2023

19 september

10 oktober

14 november

19 december

 

Data:   2024

30 januari

  5 maart

  2 april

14 mei

11 juni

  9 juli