Hervormd Dorkwerd

Gebedskring

De Engelse Anglicaanse predikant J.C. Ryle (1816-1900) noemt het gebed het belangrijkste onderwerp in het geestelijke leven.

Het samen bidden is niet beperkt tot de zondagse kerkdiensten en kring- of verenigingsavonden.

Het kan ook in gebedssamenkomsten, die met een regelmaat plaatsvinden.

                                                                                                                                                             Dr. R.W. de Koeijer over 'gebedsleven' in  De Waarheidsvriend (november 2021 nr.44/pag.10

Plaats:  We zitten in een kring op het podium in de kerk van Dorkwerd (aanvang 19.30 uur)

We zingen een lied en lezen een Psalm.

Bidden is ademen. Inademen en uitademen. Daarom willen we graag blijven bidden voor de weereld om ons heen,

voor de gemeente(n), voor ieder mens die de Heere  op onze weg brengt.

Bidt u mee ??

Data:   

2022

11 oktober

  8 november

20 december

2023

17 januari

14 februari

28 maart

11 april

  9 mei

20 juni

11 juli