Hervormd Dorkwerd

ANBI Kerkvoogdij

De Hervormde gemeente van Dorkwerd is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u de documenten van de kerkvoogdij.


2021 Conceptversie Exploitatie 2022-08-16
ANBI Kerkvoogdij De conceptjaarrekeningen is onderhanden en dient nog besproken te worden in de vergaderingen van het College van Kerkvoogden en de Kerkenraad. Op 20 september 2022 wordt het geheel afgerond.
Downloaden
2021 Transparantie conceptversie exploitatie 2022-07-27
ANBI Kerkvoogdij
Downloaden
2020 Exploitatie 2022-06-10
Kerkvoogdij
Downloaden
2020 Exploitatie ANBI - Transparantie 2022-06-10
Kerkvoogdij
Downloaden
2022 Begroting 2022-04-04
Kerkvoogdij
Downloaden