Hervormd Dorkwerd

Jongerenkring

Voor de jongerenkring zijn de volgende avonden vastgesteld.

De avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de Hoeksteen.

Data

2022

  5 oktober

  9 november

  7 december

2023

  8 februari

15 maart

12 april

10  mei