Hervormd Dorkwerd

De Open Monumentendag was op zaterdag 10 september 2022.

We mochten bezoekers begroeten en met hun in gesprek komen.

Het orgel kon die dag bespeeld worden door hen die dat wilden.

De geschiedenis van de Hervormde Kerk van Dorkwerd werd verteld..

Er werd samen gezongen.

Al met al, het was een goede en gezegende dag.

Mocht u een (vervolg)gesprek willen met onze voorganger, de heer Blees, dan kunt u contact met hem opnemen.

Zie voor nadere gegevens onder 'contact'.

 

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, om 9.30 uur en om 19.00 uur. 

Ook daar bent u van harte welkom