Hervormd Dorkwerd

Binnenkort zal gestart worden met de cursus Christianity Explored.

Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen die willen weten wat het Christendom inhoudt.

In een aantal avonden wordt het Marcusevangelie besproken en met beeldmateriaal inzichtelijk gemaakt.

 

Meer informatie zal volgen als de voorbereidingen hiertoe zijn afgerond.