Hervormd Dorkwerd

Vanaf  september 2022 beginnen de catechisaties en clubwerk voor onze kinderen.

Op vrijdagavond is er catechese voor twee groepen, gegeven door Leo BLees en door Greet Kooman en Els Harkema. 

Aansluitend is er dan club. Gerben en Anne-Wil Roseboom zullen leiding geven aan de jongste groep en Angelique Veenhuizen en Marieke Zetstra leiden de oudere groep.

Eén groep zit in de Hoeksteen en de andere groep zit aan de keukentafel van de pastorie.

Er is op de volgende data D.V. catechisatie en club.

2023

19 mei

  2 juni